602 738 827
ul. N. M. Panny 4/3, I piętro, 59-220 Legnica
domus@domus.legnica.pl

Atrakcyjna działka o powierzchni 2,27ha

PLN 4.540.000

Opis

Sprzedam atrakcyjną działkę o powierzchni 2,27ha pod inwestycje. Działka położona jest w Legnicy przy drodze głównej ze zjazdem na działkę.Wszystkie media znajdują się w drodze przy działce.W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy działka ma symbol: M2 – jest pod zabudowę jedno i wielorodzinną, A1-A4 są to obszary aktywizacji: A-1 główne obszary aktywizacji realizowanej na zasadzie zorganizowanej działalności inwestycyjnej, A-2 inne obszary przeznaczone pod zabudowę, realizowane w większości na zasadzie zorganizowanej działalności inwestycyjnej, A-3 pozostałe, ważniejsze obszary aktywizacji (działalności gospodarczych, usług lub zabudowy mieszkaniowej), A-4 obszary przeznaczone do rozwoju funkcji usługowo-rekreacyjnych. Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2. Nieruchomość gruntową szczególnie polecam developerom i inwestorom z uwagi na wyjątkowe położenie. Cena 4 540 000zł. Zapraszam osoby zainteresowane do kontaktu pod numerem telefonu 606 616 663 lub 768620210

  • ID: 3590
  • Views: 37