602 738 827
ul. N. M. Panny 4/3, I piętro, 59-220 Legnica
domus@domus.legnica.pl

Cztery budynki produkcyjne, magazynowe i biurowe położone w Legnicy

PLN 6.500.000

Opis

Sprzedam cztery nieruchomości stanowiące prawo użytkowania wieczystego działek gruntu łącznego obszaru 17902m2 zabudowanych następującymi budynkami: 4-kondygnacyjnym budynkiem hali szwalni w całości podpiwniczonym, kotłownią, zespołem budynków magazynowych, produkcyjnych i administracyjnych. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej oraz sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej. Część obiektów wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytków. Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego brak aktualnie obowiązującego planu miejscowego, w studium teren przeznaczony na cele STREFY GOSPODARCZEJ Z MOŻLIWOŚCI LOKALIZOWANIA FUNKCJI MIESZKANIOWEJ (G2). Istnieje możliwość adaptacji obiektów na cele mieszkalnictwa wielorodzinnego i usług. Cena nieruchomości 6500000zł. Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 606616663 lub 602738827

  • ID: 3676
  • Views: 39